VLS Oktatási és Vizsgaközpont

Céginformációk

VLS  Oktatási és Vizsgaközpont

9400 Sopron, Csengery u.30-32..; Tel: 99/508-714; Fax: 99/508-715; Mobil: 30/9372-114; oktatas@vls.hu; www.vls.hu; Nyilv. sz.: 08-0145-04; Eng. Szám: E-000256/2014

Intézményünk, a VLS Oktatás és Vizsgaközpont Felnőttképzési tevékenységét 1988-ban kezdte, így a régió egyik legnagyobb múltra visszatekintő felnőttképzési, oktatási intézménye vagyunk!

A kezdeti, gyakorlati ismereteket adó számítástechnikai oktatás és tanfolyamok után, a 1993-tól bevezetett Országos Képzési Jegyzékben szereplő számítástechnikai szakmák oktatása tanfolyami keretek között következett. Későbbiekben az informatikán túl a kereskedelem, vendéglátás, egészségügy, szociális szolgáltatások, szépészet és a műszaki szakmacsoporthoz tartozó OKJ-s képzéseinket, tanfolyamokat indítotjuk.

A kereskedelem szakmacsoportban az eladótól a boltvezetőn át a kereskedő OKJ-s képzések keresettek, mely végzettséggel már kereskedelmi egységet, üzletet lehet nyitni, üzemeltetni, illetve annak vezetőjeként lehet tevékenykedni.

A vendéglátás szakterületén elsősorban a szakács, pincér, cukrász tanfolyami képzések keresettek, al résztvevők a jól felszerelt tankonyhában és tanétteremben töltik szakmai gyakorlatukat. Ezen végzettségekkel többek között vendéglátóipari egységet lehet üzemeltetni.

A szépészeti szolgáltatások területén a kézápoló és műkörömépítő, lábápoló, fodrász és kozmetikus szakmák népszerűek.

A hegesztő, villanyszerelő, gépi forgácsoló és a CNC gépkezelő szakmát is egyre többen választják, mely foglalkozások az utóbbi években örvendetes módon újra piacképessé váltak.

Tanfolyami képzéseinken az elméleti oktatás után a szakmai gyakorlatok következnek, mely résztvevőink számára további költségeket nem jelent.

Önköltséges tanfolyamainkon lehetőség van havi részletekben történő, kamatmentes részletfizetésre. Időszakonként pályázati finanszírozással vehetnek részt a résztvevők a képzéseinken, esetenként önrész nélkül is.

Az OKJ szerint engedélyezett (E-000256/2014) intézmény vagyunk, időnként lehetőség van a részben támogatott és pályázatos képzések lebonyolítására is.

A szakmai felkészítésnek köszönhetően a szakképesítő vizsgáinkon a jó minősítésű, vagy magasabb vizsgaátlagok a jellemzőek, többen kapnak vizsgabizottsági illetve elnöki dicséretet. Az elégedettség vizsgálataink eredményei kedvezőek, sokan visszatérnek hozzánk további szakma megszerzésére, illetve ajánlanak minket rokonaiknak, ismerőseiknek.

Intézményünknek már tizenöt OKJ-s szakmára van saját vizsgáztatási joga, így a szakképesítő vizsgákat is a VLS Oktatási és vizsgaközpont intézi!

Ügyvezetőnk Varga László, aki felnőttképzési szakértő és programszakértő, rendszeresen vesz részt szakképzési és felnőttképzési intézmények szakképesítő vizsgáin a Pest Megyei Kormányhivatal és a Kereskedelmi és Iparkamara részéről. Ügyvezetőnk többek között pedagógiai és közigazgatási menedzseri végzettséggel rendelkezik, mely diplomák a mögöttük lévő ismeretekkel, a képzéseink színvonalas megvalósításában bizonyulnak hasznosnak.

A levizsgázott, szakképesítést szerzett résztvevőink EUROPASS bizonyítvány kiegészítőt igényelhetnek több nyelven, mely belépőnek tekinthető az európai munkavállaláshoz.

Intézményünk fő célkitűzése:

 

Minőségpolitikai vezetői nyilatkozat

Intézményünk eredményes működése hosszú távon csak úgy biztosítható, ha képzési tevékenységünk és szolgáltatásaink tartalma és nyújtásának kultúrája  illeszkedik partnereink elvárásaihoz, a jogszabályok által kinyilvánított követelményeihez.

Mivel intézményünk identitásjellemzőinek, arculatának, hírnevének, piaci pozíciójának fenntartását és erősítését az elvárásoknak megfelelő minőség, valamint  a hatékony minőségirányítás garantálja, ezért kiemelt fontosságot tulajdonítunk mindazon tevékenységeknek, a belső és külső kommunikációnak, amelyek céljaink elérését a minőség és a minőségirányítási rendszer, valamint a szolgáltatási kultúra fejlesztésével történik.

Minőségirányítási rendszerünket úgy alakítottuk ki, és működtetjük, hogy az:

Marketingkommunikációnk arra irányul, hogy partnereinkkel hosszú távú, kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés alakuljon ki.

A fentiek teljesülése érdekében felkérem, intézményünk minden munkatársát, belső és külső partnerét, hogy támogassanak bennünket célkitűzéseink megvalósításában.

A mai naptól újra elrendelem a Minőségpolitikánkban megfogalmazott elvek, követelmények alkalmazását és folyamatos betartását.

Sopron, 2019. 01.20.

Varga László sk.
ügyvezető

Minőségcélok (2019)

Intézményünk 2019. éves minőségcéljait az éves minőségtervben foglaljuk össze

SMART (Specific, Measurable, Agreed, Realistic, Time-bound) kritériumok figyelembevételével alakítottuk és tűztük ki az egyes minőségcél komponenseket.

Specific/konkét, pontosan meghatározott

Measurable/mérhető, vagyis mennyiségi és minőségi szempontból is megfogható

Agreed/közösen kialakított, az intézmény vezetése és az érintettek közös egyetértésben dolgozták ki.

Realistic/reális, elvégezhető, kihívást jelentő, motiváló teljesítménycél

Time-bound/időhöz kötött, pontosan kitűzött mérföldköveket és mérőpontokat tartalmaz.

Éves minőségterv 

Sor-
szám
Fejlesztési tevékenység Cél Kívánt eredmény
(output)
Határidő Munka-végzők Felelős Erőforrások
(eszközök, költségek stb.)
1. www.vls.hu

weblap megújítása weblap design  fejlesztése.

új OKJ-s képzések felvitele

Tájékoztatók frissítése

Felelős: Varga László

 

Online jelentkezés

 

Egyszerűsöd-tek a jelentkezési, tájékozódási lehetőségek 2019.12.01-ig  Horváth Balázs webszerkesztő

 

Varga László Az erőforrás biztosítás-ra került.
2.

 

A piaci igényeknek megfelelően az SZVK és Központi Programok alapján további  képzési programok elkészítése előminősítésre

Felelős: Varga László

Határidő: Engedélyeztetési eljárás előtt

Jogszabályok előírják, valamint a képzések színvonalának emelése Képzések minőségének javítása érdekében Hallgatók elégedettségnövelése, legalább 75.00-%-os elégedettség elérése A képzések engedélyeztetése előtt

 

Varga László Varga László Külön díjazás nélkül,  erőforrás biztosításanem szükséges
3. Engedélyeztetés után képzéseinek magas szintű lebonyolítása, Megfelelő vizsgaeredmé-nyek elérése

 

tanfolyami elégedettség elnyerése, legalább 75.00-%-os elégedettség elérése 3,5 vizsgaátlag elérése minden képzésen

 

folyamatosan Varga László és minden érintett (alkalmazott, felkért tanár, gyakorlati oktató) Varga László Havi

kifizetés

a megbízási szerződés és a jelenléti ívek, számlakísérők szerint

5. A piaci igényeknek megfelelően az aktuális képzési programok fejlesztése, előminősítése, és a képzések indítása. Szélesebb látókör, további ismeretek és ebből lehetőségek kiaknázása a további képzések indításával, további 3 db program engedélyeztetése Sikeres képzések lebonyolítása, vizsgaeredmények legalább 3,5-es átlagok elérése 2019-12.31-ig a folyamatok beindítása. Varga László Varga László Munkaidőben végzi
6. Vizsgaszervezési jogosultságok bővítése.

Fogászati asszizstens,gépi forgácsoló és Gyógyszertári asszisztens

Jogszabályi átláthatóbb megfeleltetés rugalmasabb működés miatt Kolléganők bevonása a vizsgáztatásba, sikeres megvalósítás,tanulságok beépítése a következő képzésekbe 2019.12.31-ig Varga László  és minden érintett (alkalmazott) Varga László Munkaidőben végzik

 

Indoklás: Becsült adatok szerint

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER

PLAN

Minőségpolitika kialakításának folyamata

Minőségcélok kialakításának folyamata

Vezetőség elkötelezettsége, folyamatos fejlesztés elve

Felelősségek és hatáskörök meghatározása

DO

A működéshez szükséges eljárások

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat, dokumentumkezelés, információs rendszer működése, képzési tevékenység, oktatókkal kapcsolatos eljárások stb.

CHECK

Adatelemzés

Helyesbítő és megelőző tevékenységek (belső audit)

Önértékelés, éves vezetői átvizsgálás

ACT

Visszacsatolás az adatelemzés alapján:

A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KERETRENDSZER TARTALMI ELEMEI

(Miniszteri rendelet 2. §(4))

Minőségpolitikára vonatkozó dokumentum

Minőségre vonatkozó intézményi stratégia

Szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelőssége

Képzésben résztvevők minőségbiztosítás megvalósításban való  bevonásának módja

Minőségpolitika megvalósítása, figyelemmel kisérésének és felülvizsgálatának módja

Képzési programokkal kapcsolatos minőségbiztosítási dokumentumok

Képzési programok és tananyagok tervezésének és tartalmi felülvizsgálatának eljárása

Képzési programokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek, pénzügyi források biztosításának eljárása

Felnőttek előrehaladásának és teljesítményének figyelemmel kisérésének módszerei

Munkáltatók és a munkaerőpiac egyéb szervezetei képzési programokra vonatkozó véleménye, visszacsatolásának eljárása

Oktatók felkészültségével, oktatói kompetenciák fejlesztésével kapcsolatos dokumentum

Oktatók alkalmazásának követelményei és eljárása

Oktatók kompetencia fejlesztésének módszerei

Oktatók teljesítménye visszacsatolásának eljárása

Az intézmény információs rendszere

Résztvevők tanulási eredményeire vonatkozó adatgyűjtés és elemzés

Résztvevők elégedettség-mérésére vonatkozó adatgyűjtés és elemzés

Oktatói teljesítményre vonatkozó adatgyűjtés és elemzés

Intézmény rendelkezésére álló erőforrások hatékonyságára vonatkozó adatgyűjtés és elemzés

Képzésekkel megszerzett kompetenciák munkaerő-piaci hasznosulásának adatgyűjtése és elemzése

Intézmény tevékenységével kapcsolatos információ nyilvánosságának eljárása

Panaszok kezeléséről szóló dokumentum

Panaszok kezelésének dokumentuma, a panaszok kivizsgálásának és kezelésének módja

Helyesbítő tevékenységek menetét tartalmazó dokumentum, mely az ismételt előfordulás megelőzését és kiküszöbölését is tartalmazza.

17. §Minőségcélok  22-23. §Elégedettség 3. §Indikátorok (I)

Önértékelési eljárást tartalmazó dokumentum

Eljárás felépítése (MINTA)

Az eljárás célja

Követelmények

Az eljárás leírása

Minőségi jellemzők (indikátorok)

Keletkező dokumentumok

Minőségre vonatkozó intézményi stratégia

Szervezeti egységek és alkalmazottak felelőssége

Képzésben résztvevők bevonása

Megvalósítás, felülvizsgálat

Minőségcélok és indikátorok

FOGALOM KIMENET HOZZÁRENDELÉS GYAKORISÁG
minőségcél minőségcél meghatározott kimeneti értékei képzésekhez, indoklással képzésenként
minőségi jellemzők célértékek eljárásokhoz intézmény által megadott felülvizsgálati időszakok

Képzési programokkal kapcsolatos minőségbiztosítási dokumentumok

Képzési program, tananyagtervezés és felülvizsgálatának eljárása(I)

Programok végrehajtásához szükséges személy, tárgyi, pénzügyi források biztosítására vonatkozó eljárás (I)

Résztvevői előrehaladás és teljesítmény figyelemmel kísérésére szolgáló módszerek

Munkáltatók és munkaerőpiac vélemény visszacsatolására szolgáló eljárás (I)

Képzési programok nyilvánosságával kapcsolatos eljárás (I)

Oktatók felkészültségével, oktatói kompetenciáik folyamatos fejlesztésével kapcsolatos dokumentum

Oktatók alkalmazásával kapcsolatos követelmények, eljárás (I)

Oktatók kompetenciáinak fejlesztésével kapcsolatos módszerek

Oktatók teljesítményével kapcsolatos visszacsatolásra vonatkozó eljárás (I)

Intézmény információs rendszere

Résztvevők tanulási eredményeivel, elégedettség mérésével kapcsolatos adatok gyűjtése, elemzése

Oktatók teljesítményével kapcsolatos adatok gyűjtése és elemzése

Intézmény rendelkezésére álló erőforrások hatékonyságával kapcsolatos adatok gyűjtése, elemzése

Képzésekkel megszerzett kompetenciák munkaerő-piaci hasznosulásával kapcsolatos adatok gyűjtésére és elemzésére

Intézmény tevékenységével összefüggő információ nyilvánossága (I)

VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS

Tanulási eredmények, elégedettségmérés, munkaerőpiaci hasznosulás

Oktatói teljesítmény, belső erőforrások (FIR-belső)

Minőségcélok ,indikátorok és értékelésük.

Elégedettségmérés adatai és értékelése

Oktatók értékelése (óralátogatási jegyzőkönyv, elégedettségmérésre vonatkozó kérdései)

Képzések adatai (megvalósítás)

Önértékelés

Panaszkezelési szabályzat

 Célunk, hogy ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Tudjuk azonban, hogy minden szervezet működése során előfordulhatnak olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban ügyfeleink megalapozott panasszal élhetnek.

Szóbeli panasz

 1. Amennyiben ügyfeleink által kifogásolt eljárás, módszer a helyszínen megoldható, vagy egyszerűen orvosolható, esetleg információhiányon vagy félreértésen alapul az oktatásszervező megoldja a problémát.
 2. Egyéb esetben az oktatásszervező az oktatásvezetőt keresi meg. Az oktatásvezető megoldja a problémát, majd minden esetben megkeresi, visszahívja a panasszal elő ügyfelet

Írásbeli panasz

 1. Amennyiben ügyfelünk észrevételeit részletesen és maradandóan kívánja jelezni, vagy esetleg szóbeli panaszát nem teljes megelégedésére orvosoltuk, lehetősége van írásbeli panaszbejelentést tenni a PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY-on.
 2. Természetesen ügyfelünk” hagyományos” módon, levélben tett panaszát is kivizsgáljuk. Használhatja a PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY-t, amennyiben panaszának voltak előzményei, az ezekkel kapcsolatos információkat (képzés megnevezése, ügyintéző, tárgyi feltételek, személyi feltételek stb.) is szíveskedjék megadni. Írásbeli panaszát cégünk telephelyére küldheti az ügyvezetőnek címezve, illetve küldheti faxon, vagy E-mail-en az vargalaszlo6510@gmail.com címre.
 3. A panasz-bejelentést a beérkezéstől számított 15 napon belül (+kézbesítési idő) megválaszoljuk. Amennyiben a panasz jellege miatt a fenti határidő nem tartható, az ügyintézési idő hosszabbításáról és annak indoklásáról külön értesítést küldünk.
 4. Előfordulhat, hogy a panasz kivizsgálása során kiegészítő információkra lesz szükségünk az ügyfél részéről, ilyenkor megkeressük az ügyfelet.
 5. Amennyiben esetleg a fenti utak egyike sem járna kielégítő eredménnyel, akkor a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére:

Felnőttképzési szolgáltatásaink, melyek minden jelentkező számára térítésmentesen vehetőek igénybe:
00000091 Előzetes tudásszint-felmérés
00000094 Elhelyezkedési tanácsadás
00000095 Álláskeresési technikák

SZVK-k: www.nive.hu

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1.A tájékoztató célja, hatálya

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a VLS Oktatási és Vizsgaközpont (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket, módszereket és az Adatkezelő adatvédelmi és- kezelési politikáját, amelyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

Adatkezelő adatai:
Név: VLS Oktatási és Vizsgaközpont
Székhely: 9423 Ágfalva, Ciklámen u.10
Telefon: +36-99 508-714
E-mail: oktatas@VLS.hu
Honlap: www.VLS.hu

A szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletének, továbbá az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény előírásait.

Jelen tájékoztató az Adatkezelő által szervezett képzések és vizsgák iránt érdeklődők, a képzésekre és vizsgákra jelentkezők, a képzéseken és vizsgákon résztvevők, valamint az Adatkezelővel jogviszonyban álló természetes személyek (oktatók, alkalmazottak), valamint jogi személyek természetes személy képviselőinek személyes adatainak kezelésére vonatkozik.

2.Fogalom meghatározások

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve azonosítható természetes személy;

Személyes adat: azonosított, vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt, vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy tagállami jog is meghatározhatja

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatta személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférését eredményezi;

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; ebbe a kategóriába soroljuk a GDPR által definiált genetikai adat, biometrikus adat, egészségügyi adat fogalmakat.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

3.Az adatkezelés alapelvei

3.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság:

Az Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a hatályos hazai és uniós jogszabályok rendelkezéseinek és jelen tájékoztatóban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően jogszerűen és tisztességesen kezeli, valamint az adatok kezelését az Érintett számára átlátható módon végezi.

3.2. Célhoz kötöttség:

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetők a célokkal nem összeegyeztethető módon. Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján, és célhoz kötötten használja fel. Nem minősül a céllal össze nem egyeztethető adatkezelésnek, a közérdekű archiválás és statisztikai célból történő adatkezelés. Az adatokat harmadik félnek nem adja át.

3.3. Adattakarékosság:

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

3.4. Pontosság:

A személyes adatoknak, pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

3.5. Korlátozott tárolhatóság:

A tárolásnak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására, csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok tárolására közérdekű archiválás vagy statisztikai célból kerül sor.

3.6. Integritás és bizalmas jelleg:

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a megfelelő technikai, szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek alkalmazásával biztosítja, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, károsodását, elvesztését.
Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

3.7. Elszámoltathatóság:

Az Adatkezelő felelős a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való megfeleléséért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

4.Az adatkezelés célja, jogalapja

Az adatkezelés célja, az érdeklődők tájékoztatása a képzési és vizsga lehetőségekről és az induló képzésekről, oktatási szolgáltatás nyújtása, hallgatók,ügyfelek egymástól való megkülönböztetése, képzési vagy vizsgáztatási szerződések előkészítése, megkötése, az adatkezelő és ügyfél között létrejött szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan estlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása, statisztikai elemzés, kapcsolattartás, igénybe vett szolgáltatások nyomon követése, a képzéseken résztvevők számára igazolások kiadása a szakképesítő tanfolyam elvégzéséről, a vizsga eredményéről; oktatói szerződések kötése, valamint kötelező statisztikai adatszolgáltatás teljesítése a felnőttképzési és vizsgáztatási tevékenységek felügyeletét ellátó szakigazgatási szervek számára. A kezelt adatok körének meghatározása célhoz kötötten történik, az adattakarékosság szem előtt tartásával, és a jogszabályi kötelezettségek figyelembe vételével.

Ennek megfelelően a személyes adatok kezelésének jogalapja:

 • az Érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az Érintett visszavonhatja hozzájárulását az adatai kezeléséhez, ez azonban nem befolyásolja az addigi adatkezelés jogszerűségét. Ha az Érintett nem járul hozzá vagy visszavonja hozzájárulását adatainak kezeléséhez, nem jogosult igénybe venni a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokat.
Az Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt adatokat mindenkor csak a meghatározott cél érdekében kezeli és használja fel.

5.Adattovábbítás

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló ás általa szabályszerűen tárolt adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

6.A kezelt személyes adatok köre, tárolási ideje

Az Adatkezelő jellemzően az alábbi személyes adatokat kezeli: név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettség.
További személyes adatok kezelése a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések, vizsgák (pl.: OKJ-s képzések, szakképzések, vizsgák) esetén: társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), adóazonosító jel, hallgatói azonosító szám, iskolai és szakmai végzettség, egészségügyi alkalmasság és minden egyéb, a törvény és a kapcsolódó felnőttképzési jogszabályok (pl. szakmai és vizsgakövetelmények) által előírt adat.
Az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló magánszemélyekkel kapcsolatos adatok kezelése esetén: szerződött személy vagy az egyéni vállalkozó neve,a szerződött személy születési helye és ideje,a szerződött személy anyja leánykori neve,az egyéni vállalkozó székhelye, az egyéni vállalkozó adószáma,az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, a díjazás összege, bankszámlaszáma.
Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség vállalásra tekintettel, egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség, kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az érdeklődők által megadott adatokat a tárgyévet követő 3 évig őrizzük meg, az oktatók adatait az utolsó szerződés megszűnését követően a számviteli törvény és más vonatkozó jogszabályok által előírt bizonylat-megőrzési határidőig, míg a tanfolyami résztvevők és vizsgázók adatait a mindenkori jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően.
Az Adatkezelőhöz álláspályázatot benyújtókkal kapcsolatosan az adatkezelés időtartama a jelentkezés, a pályázat elbírálásáig tart. A kiválasztásra nem kerülő jelöltek személyes adatai törlésre, megsemmisítésre kerülnek, ezen eljárást kell alkalmazni azon pályázók adatkezelése során, aki a pályázat időtartama alatt a pályázatát visszavonta. A pályázat lezárulta és az eredmény kihirdetése után a pályázók személyi adatait az Adatkezelő csak a pályázók önkéntes és kifejezett hozzájárulása birtokában kezelheti tovább. A hozzájárulást a felvételi eljárásról küldött értesítésben kéri az Adatkezelő megfelelő határidőt hagyva a válaszra. Ebben meg kell határozni a továbbkezelés időtartamát is. Amennyiben az Érintett a levélre nem válaszol, vagy a továbbkezeléshez nem adja meg a hozzájárulását, a személyes adatait az Adatkezelő törli.
Az érdeklődők adatainak kezelése jellemzően elektronikusan történik. A tanfolyami és vizsgaadatok kezelése elektronikus, megőrzése papír alapú.

7.Az Adatkezelő honlapjával, közösségi oldalával kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő által üzemeltetett honlapon a Google, Facebook integrált rendszerként úgynevezett cookie-kat használ – Google Analytics, Google Search Console, Google Adwords -, melyeket a felhasználók böngészője eltárol.
A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngészőnek küldenek azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsenek a látogatóról.
A cookie-kban tárolt adatokhoz, vagy bármilyen, az egyéni felhasználó szintjére lebontható adatokhoz az Adatkezelő nem fér hozzá, ezen adatok kezelése a Google és Facebook kizárólagos hatásköre.
A cookie-k nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására, gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – titkos véletlenül generált számsort – amelyet a felhasználó eszköze tárol. Néhány cookie a honlap bezárása után megszűnik, néhány hosszabb időre tárolásra kerül.
Amennyiben a felhasználók ezeket a cookie-kat nem akarják eltárolni, úgy azokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhatnak, azokat a saját böngészőjük beállításainál kezelhetik. Egyes böngészők lehetővé teszik. hogy minden alkalommal, bezárást követően törlésre kerüljenek a böngészési adatok.
A weboldal egyes részeinek letöltésekor az Adatkezelő által használt szoftver automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adatot tartalmazó adatfájlokat helyez el a felhasználó számítógépén, amelyről az idevonatkozó érvényes jogszabályok szerint értesítést kap. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi.
A Google olyan cookie.-kat is használ, amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk a Google-fiókjába.

Adatkezelő weboldalán használt cookie-k listája
Az Adatkezelő cookie-kat használ a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmának elemzéséhez. Ezen kívül közösségi média-, hirdető- és elemző partnereivel megosztja a felhasználó weboldalhasználatára vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket a felhasználó adott meg számukra vagy a felhasználó által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával a felhasználó hozzájárul a cookie-k használatához, engedélyezi azokat.

Az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójáról automatikusan értesíti az oldalra látogatókat, akik ezt nyugtázhatják.

Az Adatkezelő egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat.

Tárhelyszolgáltatás
Honlaptarhely.hu.
(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához.)

E-mailek fogadása és küldése
Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
Magyar Telekom Nyrt – 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
(Hozzáférés a levelezéshez, annak minden adatához.)

Faceebook oldal
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Google Analytics
Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a weboldal látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címhez)

8.Az érintettek jogai

Az Adatkezelő biztosítja az Érintettek számára a személyes adataik védelméhez kapcsolódó jogokat:

8.1. Hozzáférési jog

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa a kezelt személyes adatairól, a kezelés céljáról, tervezett időtartamáról, és a személyes adataihoz kapcsolódó jogairól.

8.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

8.3. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére, indokolt esetben az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő az indokok vizsgálata és az adatkezelés jogalapjának vizsgálata alapján dönt a törlés végrehajtásáról.

Az Adatkezelő köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

 Az elvégzett tanfolyamokhoz és vizsgákhoz kapcsolódó adatok törlésére nincs mód a jogszabályi előírásokra tekintettel.

8.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére, indokolt esetben az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.
Korlátozás alá eső személyes adatokat, csak jogszabályi követelmények fennállása esetén lehet a korlátozás alól feloldani. A tárolás kivételével, csak az Érintett hozzájárulásával, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

8.6. Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatainak közérdekű, vagy az Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

9.Az érintettek jogainak érvényesítése

9.1. Kérdések, észrevételek, kérelmek, panaszok kezelése

Az Érintettek, jogaik érvényesítése érdekében, az Adatkezelőhöz fordulhatnak, elsősorban az alábbi elérhetőségeken:
VLS Oktatási és Vizsgaközpont
9400 Sopron, Csengery u.30-32.
Tel.: +36-99 508-714
E-mail: oktatas@vls.hu

9.2. Jogorvoslat

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panasza, illetve jogainak sérelme, vitás kérdések esetén, az illetékes hatósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

10.Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A VLS Oktatási és Vizsgaközpont, mint adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztató a VLS Oktatási és Vizsgaközpont a www.VLS.hu honlapján és az ügyfélszolgálati irodában megtekinthető.

Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének ideje 2018. május 20.

Engedélyezett képzések
Eng szám: Tanfolyam
E-000256/2014/A001 Boltvezető
E-000256/2014/A002 Élelmiszer-, vegyiáru eladó
E-000256/2014/A003 Eladó
E-000256/2014/A004 Kereskedő
E-000256/2014/A005 Bevontelektródás kézi ívhegesztő
E-000256/2014/A006 CNC gépkezelő
E-000256/2014/A007 Cukrász
E-000256/2014/A008 Pincér
E-000256/2014/A009 Szakács
E-000256/2014/A010 Vendéglátó eladó
E-000256/2014/A011 Vendéglátó szervező-vendéglős
E-000256/2014/A012 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
E-000256/2014/A013 Gázhegesztő
E-000256/2014/A014 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
E-000256/2014/A015 Gépi forgácsoló
E-000256/2014/A016 Fodrász
E-000256/2014/A018 Gyógymasszőr
E-000256/2014/A019 Kézápoló és műkörömépítő
E-000256/2014/A020 Lábápoló
E-000256/2014/A021 Szociális gondozó és ápoló
E-000256/2014/A022 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető)
E-000256/2014/A023 Villanyszerelő
E-000256/2014/A024 Ápolási asszisztens
E-000256/2014/A025 Fodrász
E-000256/2014/A026 Kozmetikus
E-000256/2014/A027 Pedagógiai- és családsegítő munktárs
E-000256/2014/A028 Diétás szakács
E-000256/2014/A029 Óvodai dajka
E-000256/2014/A030 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (alapozás, közmű és fenntartó gép kezelő)
E-000256/2014/A031 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (földmunka-, rakodó és szállítógép kezelő)
E-000256/2014/A032 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő- és karbantartógép kezelő)
E-000256/2014/A033 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő kivéve targonca)
E-000256/2014/A034 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakítő-berendezés kezelője)
E-000256/2014/A035 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Építésianyag- előkészítő gép kezelő)
E-000256/2014/A037 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
E-000256/2014/A038 Erősáramú berendezések felülvizsgálója
E-000256/2014/A039 Villámvédelmi felülvizsgáló
E-000256/2014/A040 Fogászati asszisztens
E-000256/2014/A041 Klinikai fogászati higiénikus
E-000256/2014/A042 Számítógépes adatrögzítő
E-000256/2014/A043 Gyógyszertári asszisztens
E-000256/2014/D004 Első lépések a digitális világba –IKER1 szintű képzés
E-000256/2014/D005 Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER2. szintű képzés

 

Képzés megnevezése Beiratkozott résztvevők száma Aktuális létszám Lemorzsolódás becsült lemorzsoládási arány a tárgyévben folyamatban és tárgyévet követő évben befejeződő képzésekre becsült lemorzsoládási arány a tárgyévet követő évben megvalósuló és a a tárgyévet megelőző évben folytatott  képzésekre Becsült elégedettség Elégedettség Eltérés elégedettség 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 17. § (1) a) alapján országos vizsgaátlag 2017 vagy lebonyolított képzés vizsgaátlag 2017 Vizsga átlageredménye Vizsga átlageredménytől való eltérés eng száma
Cukrász 3 6 0,00% 15% 15% 8,00 9,78 1,78 3,75 4 0,3 E-000256/2014/A007
Élelmiszer-, vegyiáru eladó 3 4 0,00% 15% 15% 8,00 9,90 1,90 4,00 5 1,0 E-000256/2014/A002
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) 7 11 0,00% 15% 15% 8,00 8,75 0,75 4,27 4 -0,3 E-000256/2014/A022
Fogászati asszisztens 12 21 0,00% 15% 15% 8,00 6,11 -1,89 2,88 3,5 0,6 E-000256/2014/A040
Gyógymasszőr 12 19 0,00% 15% 15% 8,00 7,03 -0,97 3,89 4,23 0,3 E-000256/2014/A018
Kereskedő 6 9 0,00% 15% 15% 8,00 10,00 2,00 3,48 4,33 0,9 E-000256/2014/A004
Kézápoló és műkörömépítő 31 40 0,00% 15% 15% 8,00 8,16 0,16 4,40 4,48 0,1 E-000256/2014/A019
Kozmetikus 10 13 0,00% 15% 15% 8,00 8,68 0,68 3,80 4,31 0,5 E-000256/2014/A026
Lábápoló 10 19 0,00% 15% 15% 8,00 9,48 1,48 4,30 4,65 0,4 E-000256/2014/A020
Pincér 6 9 0,00% 15% 15% 8,00 9,47 1,47 3,10 3,22 0,1 E-000256/2014/A008
Szakács 6 12 0,00% 15% 15% 8,00 8,90 0,90 2,99 4 1,0 E-000256/2014/A009
Villanyszerelő 9 19 0,00% 15% 15% 8,00 9,79 1,79 3,73 3,76 0,0 E-000256/2014/A023