VLS Oktatási és Vizsgaközpont

Villanyszerelő

OKJ szám: 34 522 04
Nyilvántartásba vételi száma:E-000256/2014/A023
Jelentkezés feltétele: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság
(iskolai előképzettség hiányában Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet rendelet 3. számú mellékletében az Elektrotechnika elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában)
Képzés óraszáma: 960 óra, melyből 288 óra elmélet és 672 óra gyakorlat
Képzés időtartama: 12 hónap
Képzés típusa: Csoportos képzés
Maximális létszám: 18 fő
Képzési napok: Heti egy alkalommal délután vagy szombatonként 8.00-14.00 óra között, valamint külső gyakorlatok egyeztetés szerint.
Képzés helyszíne: Iskolában és gyakorlati képzőhelyen
Részvételi díj: 342 000 Ft., mely a gyakorlati vizsgafelkészítést, a nyersanyagok árát és a jegyzeteket is tartalmazza.
Melyből 30 000 Ft beiratkozási díj + havi részlet (12 x 26 000 Ft.)
Kamatmentes havi részletfizetés (minden hó 15-ig)
Vizsgadíj: 75 000 Ft.

Záróvizsga: Írásbeli, szóbeli és gyakorlati (Intézményünk saját vizsgáztatási joggal rendelkezik!)
A tanfolyam elindult: 2020. július 24-én, pénteken! Még csatlakozhat a jogszabály szigorítások előtt elindult képzésünkhöz! Ez a szakma kizárólag iskolarendszerben lesz indítható az új jogszabályok szerint! 

FIGYELEM!!! 2020-ban a felnőttképzés rendszere teljesen átalakul!
Ez a szakma az új rendszerben kizárólag iskolarendszerben tanítható és több éves lesz! Most még utoljára, a jogszabály szigorítások előtt tanuljon, az Európiai Unióban is elismert, OKJ-s, piacképes szakmát!

OKJ-s vizsga után EUROPASS bizonyítvány igényelhető!!!

A képzés célja:
Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít

Főbb modulok:
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
10007-12 Informatikai és műszaki alapok
10023-12 Épületvillamossági szerelés
10024-12 Villamos gépek és ipari elosztó berendezések szerelése

Felnőttképzési szolgáltatásaink, melyek minden jelentkező számára térítésmentesen vehetőek igénybe:
00000091 Előzetes tudásszint-felmérés
00000094 Elhelyezkedési tanácsadás
00000095 Álláskeresési technikák

nyomtatás

Regisztrációs lap

  1. kitöltendő
  2. kitöltendő
  3. kitöltendő
  4. kitöltendő
  5. kitöltendő
  6. kitöltendő
  7. kitöltendő
  8. kitöltendő
  9. érvényes e-mail cím